2015-06-24 16:31:05
فصل نامه-شماره 30 - پاییز 1393

فصل نامه پیام داروساز

  • نشریه پیام داروساز (فصل نامه) در سال ۱۳۶۷ ه.ش برای اولین بار منتشر شد.
  • تا کنون ۳۱ شماره از آن به چاپ رسیده است.
  • درحال حاضرصاحب امتیاز فصل نامه داروساز : انجمن داروسازان ایران ، مدیر مسئول : دکتر رهبر مژدهی آذر ، سردبیر: دکتر بابک مصباحی و دبیر تحریریه: خانم طاهره جمال میباشند.

 

فصل نامه-شماره 30 - پاییز 1393

 

آخرین اخبار