2019-01-02 13:10:15
مسیر بندی تقاضاهای ثبت محصول پد الکلی
مسیر بندی تقاضاهای ثبت محصول پد الکلی

بدینوسیله به اطلاع همه متقاضیان ثبت و تولید پدهای الکلی (پدهای ضدعفونی کننده محل تزریق) می رساند: نظر به ضابطه مسیربندی بررسی پرونده های محصولات ملزومات دارویی در این اداره کل و با عنایت به اینکه در حال حاضر ۱۲ محصول و پروانه فعال در سطح بازار وجود دارد و نیز بیش از این تعداد در مرحله ثبت و صدور پروانه می باشند، لذا به شرکت های متقاضی تولید این محصول اعلام می شود که درخواست ایشان در یک بازه زمانی حداقل دو ساله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مراتب جهت آگاهی این گروه از متقاضیان اعلان و اظهار می گردد.

download link

 

آخرین اخبار