2015-05-14 00:00:00
فصل نامه-شماره 22 - پاییز 1390

فصل نامه پیام داروساز

  • نشریه پیام داروساز (فصل نامه) در سال 1367 ه.ش برای اولین بار منتشر شد.
  • تا کنون 31 شماره از آن به چاپ رسیده است.
  • درحال حاضرصاحب امتیاز فصل نامه داروساز : انجمن داروسازان ایران ، مدیر مسئول : دکتر رهبر مژدهی آذر ، سردبیر: دکتر بابک مصباحی و دبیر تحریریه: خانم طاهره جمال میباشند.

 

فصل نامه-شماره 22 - پاییز 1390

 

آخرین اخبار