2019-01-01 15:51:13
اطلاع رسانی به شرکت های تولید کننده داروهای سنتی جهت حضور در همایش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بهمن ماه سال جاری
اطلاع رسانی به شرکت های تولید کننده داروهای سنتی جهت حضور در همایش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بهمن ماه سال جاری


عطف به نامه شماره ۱۲۲ / ۸۶۳ /د مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۹ / ۰۶ مشاور محترم وزیر و سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به اطلاع می رساند همایش ملی "طب ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک : نقد گذشته، افق آینده با حضور دست اندرکاران امور سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، اعضای هیئت علمی، دانش آموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی طب و داروسازی سنتی کشور در روزهای سوم و چهارم بهمن ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد. لذا متقاضیان شرکت در این همایش می توانند به آدرس
cong - permed . mums . ac . ir
و یا 
tim. mums . ac.ir  
مراجعه و از شرایط و نحوه حضور در این همایش مطلع گردند.

download link

 

آخرین اخبار