2018-12-29 16:20:15
اعتراض داروسازان در مقابل دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی
جمعی از داروسازان، با حضور در مقابل ساختمان دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی، از پرداخت نشدن مطالبات معوق داروخانه های استان تهران، گلایه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته جمعی از موسسین داروخانه های استان تهران در یک حرکت خودجوش و مسالمت آمیز با هدف رساندن صدای اعتراض داروسازان موسس استان تهران نسبت به تاخیر ۷ ماهه سازمان تامین اجتماعی در باب پرداخت معوقات در مقابل دفتر اسناد پزشکی این سازمان تجمع کردند که با عکس العمل منطقی مسئولین این سازمان مواجه شدند.

به گفته یکی از داروسازان حاضر در این تجمع، مسئولین دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی، داروسازان را با احترام به سالن اجتماعات هدایت کرده و در آنجا در فضایی دوستانه، طرفین موضوع را کالبد شکافی کردند.

درخواست تجمع کنندگان که به نمایندگی از سایر داروسازان موسس داروخانه، گردهم آمده بودند، پاسخگویی مستدل و منطقی مسئولین سازمان تامین اجتماعی در رابطه با طولانی شدن پرداخت معوقات داروخانه ها بود 

تاکید داروسازان در این نشست، توجه دادن مسئولین سازمان به رای قطعی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرایی دانستن ماده ۳۸ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام سازمان های بیمه گر به پرداخت ۶۰ درصد صورت حساب های ارسالی ظرف ۲ هفته به عنوان علی الحساب و مابقی مطالبات تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه، بود و مطالبه دیگری جز اجرای قانون نداشتند.

علیرضا سالم در این خصوص گفت: داروخانه ها ویترین تمام نمای جامعه پزشکی و داروساز است که به عنوان آخرین حلقه اتصال بیمار در چرخه درمان ایفای نقش می کند، هرگونه تحمیل شرایط غیر منطقی اقتصادی به داروخانه ها، منجر به اخلال در روند صحیح درمان بیماران می گردد و بهمین جهت داروسازان موسس داروخانه، خواستار تمکین سازمان های بیمه گر به قوانین و مقررات کشور هستند.

در این جلسه، عابدین رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی با داروسازان مذاکره کرده و قول داد موضوع را پیگری کند و پیگیری ها حاکی از آن است که سازمان تامین اجتماعی تا عصر دیروز، یک ماه از معوقات خود را پرداخت کرده است.

آخرین اخبار