2019-01-15 11:39:52
ممنوعیت توزیع داروهای بیماران خاص و البومین IVIG خارج از برنامه سازمان
ممنوعیت توزیع داروهای بیماران خاص و البومین IVIG خارج از برنامه سازمان

با توجه به لزوم برنامه ریزی و کنترل توزیع داروهای بیماران خاص شامل هموفیلی، تالاسمی ، پیوند، متابولیک و همچنین داروهای آلبومین و IVIG ، به اطلاع می رساند از هر گونه توزیع خارج از برنامه سازمان ممنوع می باشد.

download link

 

آخرین اخبار