2017-10-02 11:55:29
تلنبار شدن مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها، غیرقابل تحمل شده است
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به این که بیمه ها حدود هشت ماه است معوقات خود را به داروخانه ها پرداخت نکرده اند، تصریح کرد: انتظار داشتیم میزان مطالبات معوقه در حد سه ماه باشد، اما بدعهدی بیمه ها و تلنبار شدن مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها غیر قابل تحمل شده است؛ طوری که داروخانه ها فقط به دلیل تعهدات اخلاقی و انسانی داروها را به سختی تهیه می کنند و در اختیار مردم قرار می دهند.

دکتر محمد باقر ضیا در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: هم اکنون سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی بخشی از بدهی تعدادی از داروخانه های برخی از استان ها را پرداخته اند یا در حال پرداخت آن هستند و بنابراین نمی توان در مورد رقم دقیق مطالبات معوقه انجمن داروسازان اظهار نظر کرد.

وی با اشاره به این که داروخانه ها بدون داشتن سرمایه مالی قادر به تهیه دارو نیستند، اظهار کرد: متاسفانه به نقطه ای رسیده ایم که تامین دارو به علت نبود نقدینگی غیر ممکن شده است. شرایط بسیار ناگواری در سیستم تولید، توزیع و تامین دارو وجود دارد و این انتظار زیادی نیست که می خواهیم بیمه ها معوقات خود را تسویه کنند. چک شرکت های پخش دارو برگشت می خورد و این موضوع حیثیت فعالان صنعت دارو را خدشه دار کرده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران خاطر نشان کرد: از برخی سازمان های بیمه گر مثل سازمان بیمه سلامت تقاضا کرده ایم تا جلسه ای در خصوص نحوه پرداخت مطالبات معوقه تشکیل دهند و منتظر پاسخ آن ها هستیم، اما تا به امروز پاسخ مشخصی دریافت نکرده ایم.

ضیا تصریح کرد: شرایط به گونه ای است که بسیاری از داروخانه داران تقاضای تجمع اعتراضی کرده اند. امیدواریم مسئولان امر و همچنین سازمان های بیمه گر به سرعت به این مساله رسیدگی کنند تا  بدهی بیمه ها تبدیل به یک بحران دامنه دار در کشور نشود.

آخرین اخبار