2018-12-29 16:39:13
اقدامات اینترونشنال در بیماری های وریدی
اقدامات اینترونشنال در بیماری های وریدی

بدینوسیله برنامه کنفرانس علمی- آموزشی بیمارستان پارس با امتیاز بازآموزی حضورتان اعلام می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به اطلاع کادر پزشکی و علاقه مندان رسیده و شرکت آنان مایه پربارتر شدن فضای علمی خواهد گردید.

download link

 

آخرین اخبار