2019-01-08 10:58:29
لزوم انجام مطالعه برون تن با سری ساخت نیمه صنعتی برای صدور پروانه
لزوم انجام مطالعه برون تن با سری ساخت نیمه صنعتی برای صدور پروانه

به اطلاع می رساند مطالعه برون تن برای ارائه CTD باید بر روی همان سری ساخت نیمه صنعتی ای که پرونده دار و با آن ارائه شده انجام گرفته باشد و انجام مطالعه برون تن با نمونه آزمایشگاهی یا تحقیقاتی مورد تایید این اداره کل نمی باشد.

download link

 

آخرین اخبار