2018-12-30 14:43:56
در خصوص ارائه خدمات دارویی به بیمه شدگان نیروهای مسلح
در خصوص ارائه خدمات دارویی به بیمه شدگان نیروهای مسلح

احتراما باستحضار می رساند مدیریت خدمات درمانی نیروهای مسلح استان کردستان در خصوص ارائه خدمات دارویی به بیمه شدگان آن سازمان و تایید نسخ مربوطه بطور گزینشی اقدام به انتخاب تعداد معدودی از داروخانه ها نموده است. انتخاب داروخانه های مذکور هیچ مبنای قانونی نداشته و موجبات بی عدالتی در ارائه خدمات به بیمه شدگان را فراهم نموده است. ضمن اعتراض هیات مدیره انجمن داروسازان استان کردستان به آن سازمان تاکنون پاسخی در برنداشته است. با توجه به اینکه ادامه ی روند فعلی می تواند صدمات جبران ناپذیری به پیکره ی داروخانه ها وارد نماید و ضمن تحديد تامین دارو برای بیماران، موجب ناعدالتی در توزیع نسخ گردد، لذا خواهشمند است در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی و ارائه خدمات بهینه دارویی مساعدت لازم را
مبذول فرمایید. .

download link

 

آخرین اخبار