2019-01-10 13:08:41
دستورالعمل به روز شده قیمت گذاری ملزومات دارویی
دستورالعمل به روز شده قیمت گذاری ملزومات دارویی

به پیوست آخرین دستورالعمل قیمت گذاری محصولات ملزومات دارویی - منضم به جدول اطلاعات محصولات وارداتی - که در این اداره کل ثبت شده اند، جهت اطلاع ارسال می گردد. یادآور می شود شرکت هایی که برای تولید یا واردات محصولات خود از ارز رسمی دولتی استفاده نموده اند، ملزم به دریافت قیمت مصوب از کمیسیون قیمت گذاری می باشند. همچنین خاطرنشان می گردد که در حال حاضر کارشناسی قیمت گذاری این محصولات در اداره نظارت بر زنجیره تامین و توزیع دارو با هماهنگی اداره ملزومات دارویی صورت می گیرد

download link

 

آخرین اخبار