2018-01-22 11:41:45
مكاتبه انجمن داروسازان ايران شعبه استان البرز با مديركل محترم اداره دارايي استان البرز
عملكرد اداره كل دارايي استان البرز در مواردي بصورت سليقه اي و خارج از موازين قانوني بوده كه اين امر موجب نارضايتي وسيع در داروخانه هاي استان گرديده و نيازمند رسيدگي عاجل جنابعالي در جهت احقاق حق همكاران داروساز و ترويج فرهنگ پرداخت ماليات عادلانه ميباشد.

جناب آقاي دكتر تقوي 

مديركل محترم اداره دارايي استان البرز

سلام عليكم

احتراما چنانكه در نامه هاي ارسالي و ملاقات حضوري به استحضار رسانده شده ، جامعه داروسازان همانند ساير اقشار جامعه از پرداخت ماليات عادلانه استقبال نموده و همواره در اين مقوله پيشرو بوده است. ليكن عملكرد اداره كل دارايي استان البرز در مواردي به صورت سليقه اي و خارج از موازين قانوني بوده كه اين امر موجب نارضايتي وسيع در داروخانه هاي استان گرديده و نيازمند رسيدگي عاجل جنابعالي در جهت احقاق حق همكاران داروساز و ترويج فرهنگ پرداخت ماليات عادلانه مي باشد.

download link

 

آخرین اخبار