2019-01-21 11:38:07
سیاستگذاری داروهای وارداتی در سال 98
سیاستگذاری داروهای وارداتی در سال 98

به اطلاع می رساند سیاستگذاری گروه A داروهای وارداتی که مشابه تولید داخل ندارند (برای سال ۹۸) در سامانه TTAC به اتمام رسیده و به شرکتهای ذینفع ابلاغ شده است، لازم به ذکر است کلیه تعهدات انجام نشده اعم از اینکه ثبت سفارش انجام شد، یا خیر، از میزان نیاز سال آینده کسر شده است، مضافا" اینکه شرکتهایی که به تعهدات خود در سالجاری عمل نکرده اند مراتب در میزان سیاستگذاری واردات سال آینده لحاظ شده است.

download link

 

آخرین اخبار