2017-07-09 09:59:10
مکاتبه انجمن داروسازان شعبه نیشابور با جناب آقای دکتر نوبخت
طی 60 سال گذشته ، وزارت بهداشت کشورمان بر اساس قانون مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی ،اشامیدنی ، ارایشی و بهداشتی (مصوب سال 1334 ) ضوابطی را برای تاسیس کلیه موسسات ....

جناب آقای دکتر نوبخت 

رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام 

همانگونه که استحضاردارید طی 60 سال گذشته ، وزارت بهداشت کشورمان بر اساس قانون مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی ،اشامیدنی ، ارایشی و بهداشتی (مصوب سال 1334 ) ضوابطی را برای تاسیس کلیه موسسات پزشکی (بیمارستان ،درمانگاه،آزمایشگاه و ...) وضع کرده است تا ارائه این خدمات متناسب با نیاز جامعه باشد و از طرف توزیع جغرافیایی این موسسات باعث سهولت دسترسی و عدالت برخورداری از خدمات سلامت برای عموم جامعه گردد.

download link

 

آخرین اخبار