2018-10-14 15:01:58
دومین کارت زرد برای شرکت های پخش دارو
پس از کارت زرد شورای عالی داروخانه های ایران به برخی شرکت های پخش دارو؛ دومین کارت زرد این بار از سوی مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به این شرکت ها داده شد.

فروش نقدی دارو و اجبار در پرداخت در بازه زمانی کوتاه به داروخانه ها از جمله دلایلی است که این بار اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو برای حمایت از داروخانه ها در شرایط حاضر کشور بدان ورود کرده است.

محمد عبده زاده خطاب به تمامی شرکت های وارد و تولید کننده دارو با اشاره به نحوه توزیع وعرضه اقلام دارویی که در برخی موارد منجر به اختلال در زنجیره تامین دارو و عدم دسترسی بیماران به دارو شده است، اعلام کرده است که فروش نقدی دارو و تعیین مهلت پرداخت فاکتورهای خرید در دوره های کوتاه مدت کمتر از یک ماه اکیدا ممنوع است.

در ابلاغیه مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به این شرکت ها آمده است که فروش نقدی دارو از سوی شرکت های پخش به داروخانه ها و تعیین مهلت پرداخت فاکتورهای خرید در دوره های کوتاه مدت کمتر از یک ماه ممنوع بوده و این مورد باید در قرارداد شرکت های تامین کنند تولید وارداتی با شرکت های توزیعی لحاظ شود.

همچنین براساس این دستور شرکت های پخش مجاز به فروش های

شرکت های پخش مجاز به فروش های داروهای کمیاب و سهمیه ای به ازای خرید اجباری از سایر داروهای غیرضرور نیستند و این شرکت های باید از انجام انواع روش بسته های فروش جلوگیری کنند

داروهای کمیاب و سهمیه ای به ازای خرید اجباری از سایر داروهای غیرضرور نیستند و این شرکت های باید از انجام انواع روش بسته های فروش جلوگیری کنند ضمن آنکه ارائه گزارش توزیع سراسری داروهای کمبود به تفکیک استانها از سوی  شرکت های پخش الزامی است.

در بخشی از این نامه همچنین آمده است که مراجعه منظم ویزیتورهای شرکت های توزیع در سطح داروخانه ها و رعایت ضرایب و سهمیه بندی اعلامی از سوی معاونت های غذا و دارو الزامی بوده و لازم است معاونت های غذا و داروی دانشگاههای سراسر کشور و ستاد توزیع دارو با نظارت دقیق بر اجرای این موضوع با خرید های حجمی و نامتعارف برخورد کنند. ضمن آنکه تاکید شده است مسوولیت فروش غیر متعارف دارو به دارخانه ها با مدیران شعب شرکت های پخش خواهد بود.

همچنین عبده زاده تاکید کرده است با توجه به اینکه یکی از دلایل کمبود دارو توزیع توسط شرکت هایی است که شعب کافی ندارند تحویل داروهایی که در لیست کمبود اعلام شده اند به شرکت های پخش دارویی که فاقد شعب کافی در سراسر کشور بوده و پوشش صد در صدی ندارند ممنوع بوده و مسوولیت حسن انجام این بند بر عهده شرکت های تامین کننده می باشد و بدیهی است شرکت های تامین کننده قبل از تحویل داروهای کمبود به شرکت های پخش باید مراتب را با این اداره کل هماهنگ کنند.

آخرین اخبار