2017-12-13 13:32:58
صورتجلسه انجمن داروسازان قطب غرب كشور در تاريخ 96/9/10 به ميزباني انجمن داروسازان كرمانشاه

صورتجلسه انجمن داروسازان قطب غرب كشور-96/9/10 كرمانشاه 

جلسه مطابق با دعوتنامه راس ساعت مقرر و با حضور همكاران گرانقدر جناب آقايان دكتر محمد باقر ضيا ، رياست محترم انجمن داروسازان ايران ، دكتر جليل سعيدلو ،دكتر علي فاطمي از اعضاي هيئت مديره انجمن داروسازان ايران دكتر مجتبي كلاني و دكتر بشير سرهنگي از اعضاي هيئت مديره انجمن داروسازان استان لرستان،دكتر عليرضا قديمي و دكتر رسول اسدي منش از اعضاي هيئت مديره انجمن داروسازان استان همدان ، دكتر محمود هوشمند و دكتر محمد امين حيدري از اعضاي هيئت مديره انجمن داروسازان استان ايلام ،دكتر آرمان حسيني دكتر علي سيدي ،دكتر ابراهيم ابراهيمي و دكتر رضا سلطاني از اعضاي هيئت مديره انجمن داروسازان كردستان دكتر اميد عبدي معاون غذا و دارو و عضو هيئت مديره انجمن داروسازان استان كرمانشاه ،دكتر مجيد محمودي قائم مقام معاونت و دكتر حسين رضاپور مدير امور دارو و مواد تحت كنترل معاونت غذا و داروي كرمانشاه ،دكتر شهرام افضلي ،دكترعابدين فرزادي پور ،دكتر كاوه سالارمند ،دكتر ميثم فرجاد از اعضاي هيئت مديره انجمن داروسازان استان كرمانشاه و سركار خانم دكتر مريم رشيدي بازرس انجمن داروسازان استان كرمانشاه آغاز گرديد.

ابتدا اقاي دكتر عبدي ضمن خيرمقدم از داروسازان سراسر كشور علي الخصوص داروسازان استان هاي همجوار جهت كمك رساني به آسيب ديدگان حادثه زلزله اخير تشكر و قدرداني نمودند و پس از آن به بيان دغدغه هاي پيش روي داروسازي و مشكلات بوجود آمده براي همكاران داروساز شاغل در آن منطقه پرداختند.

سپس رياست محترم انجمن داروسازان ايران ضمن تسليت به بازماندگان حادثه غم انگيز زلزله اخير شرحي از بازديد روز گذشته از مناطق زلزله زده را ارائه داده همكاران داروساز را خانواده خود دانسته و با ايشان ابراز همدردي نمودند.

سپس اقاي دكتر افضلي ضمن خير مقدم به بيان دغدغه هاي همكاران اسيب ديده پرداخته و بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع زلزله و ساير موضوعات آغاز گرديد. و هريك از شركت كنندگان عزيز به بيان ديدگاههاي خود پرداختند به طور خلاصه تصميمات ذيل اتخاذ گرديده و در دستور كار جهت پيگيري قرار گرفت.

download link

 

آخرین اخبار