2018-12-30 14:46:03
در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه های استان کردستان
در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه های استان کردستان

احتراما باستحضار عالی می رساند مطابق آخرین آمار پرداختی بیمه ی تامین اجتماعی ، پرداخت مطالبات داروخانه های استان کردستان ۷ماه به تعویق افتاده است. با عنایت به افزایش قیمت ها، عدم تخصیص استمهال بابت فاکتورهای دارویی ، افزایش هزینه ها و شرایط پرداختی مذکور داروخانه ها را با چالش مالی روبرو نموده است طوری که ادامه این روند قطعا سبب ایجاد بحران در تامین داروهای ضروری بیماران و نارضایتی بیمه شدگان گرامی می گردد. لذا تاکید می نماییم در صورتیکه نسبت به فرآیند پرداخت ها بر اساس تعهدات قانونی اقدام موثری
حاصل نشود داروخانه ها توان ارائه خدمات دارویی بصورت بیمه ای را نداشته و به ناچار على رغم میل باطنی خود
بیمه شدگان را به سمت سازمانهای بیمه گر هدایت می نمایند. لذا خواهشمند است به جهت حساسیت موضوع و در
راستای فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات بهینه دارویی به بیمه شدگان كما في سابق با مداخله مدبرانه ی خویش مساعدت لازم مبذول فرمائید.

download link

 

آخرین اخبار