1397-11-23 11:53:00
در خصوص قيمت گذاري و تعيين حاشيه سود دارو
در خصوص قيمت گذاري و تعيين حاشيه سود دارو

احتراما پیرو مذاکرات بعمل آمده و جلسات کارشناسی متعدد بویژه در ستادهای توزیع مناطق مختلف، همگان بر منطقی شدن فرایند قیمت گذاری دارو با توجه به افزایش روز افزون هزینه های تولید، توزیع و خدمات تاکید نمودند.
از سوی دیگر به جهت تقویت و توسعه ارائه خدمات دارویی در داروخانه ها و حرکت به سمت خدمات محور نمودن مراکز
عرضه دارو و خروج از فروش محوری در شرایط حال می بایست سود در نظر گرفته شده جهت اقلام دارویی منطقی و اصلاح گردد. در این خصوص مکاتبه ریاست محترم شورایعالی داروخانه ها نیز در پیوست تقدیم می گردد).
لذا خواهشمند است به لحاظ انعکاس مشکلات مربوط به سطح عرضه و ارائه نظرات کارشناسی ارزشمند از سوی انجمن، نسبت به حضور نماینده انجمن داروسازان ایران در کمیسیون قانونی قیمت گذاری دارو در سازمان و همچنین اصلاح فرایند قیمت گذاری و سود دارو دستورات مقتضی را مبذول بفرمائید.

دریافت فایل

آخرین اخبار