1397-11-23 13:07:00
در خصوص تدوين سند توسعه اشتغال داروسازان
در خصوص تدوين سند توسعه اشتغال داروسازان

بازگشت به نامه شماره ۱۳۰
/ ۸۷ مورخ ۹۷
/ ۸ / ۲۶ جنابعالی در رابطه با تدوین یک سند جامع به منظور برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و صلاحیت های حرفه ای لازم برای داروسازان کشور، به استحضار می رساند که یکی از رنج های مزمن در نظام دارویی کشور ما، عدم تعریف دقیق جایگاه داروساز در جامعه است؛ به همین دلیل در سال های اخیر شاهد تنش ها و ناملایمات فراوانی در رابطه با حق مدیریت خدمات دارویی در داروخانه ها بوده ایم. لذا ضروری است تا همگام با برنامه تدوین برنامه جامع اشتغال داروسازان، در رابطه با ارتقاء خدمات آنان در نظام سلامت نیز طرح داده شود. با همین انگیزه پیش نویس اولیه برنامه جامع اشتغال و ارتقاء خدمات داروسازان در افق میان مدت و بلند مدت" که توسط کمیسیون مربوطه در این انجمن تهیه شده است به منظور صدور دستور بررسی ایفاد می گردد. بدیهی است همکاران ما در هیئت مدیره این انجمن آماده هرگونه همکاری به منظور تدوین سند نهایی می باشند.

دریافت فایل

آخرین اخبار