1397-12-11 14:08:00
تقدیر و تشکر از شرکت های دارویی
تقدیر و تشکر از شرکت های دارویی

یرو نامه ۷۳۸ ۱۰۰۰ مورخ ۹۷
/ ۱۱ / ۰۱ ضمن عرض پوزش بابت به تعویق افتادن برگزاری مراسم معرفی توانمندیهای صنعت داروسازی کشور به اطلاع میرساند این برنامه با حضور وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مسئولین محترم به شرح ذیل برگزار میشود.
بدین وسیله از جنابعالی جهت حضور در این مراسم دعوت به عمل میآید. روز: سه شنبه
. مورخ: ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ . ساعت:9:00 لغایت :12:00

و مکان: مرکز همایشهای بینالمللی هتل المپیک تهران آدرس: تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، هتل المپیک)

دریافت فایل

 

آخرین اخبار