1397-12-11 14:10:00
دعوت به مراسم معرفی توانمندی های صنعت داروسازی توسط اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
دعوت به مراسم معرفی توانمندی های صنعت داروسازی توسط اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

پیرو نامه های شماره ۶۶۵
/ ۱۰۴۴۴۶ مورخ ۱۳۹۷
/ ۱۱ / ۱۴ و ۶۶۵
/ ۱۰۲۱۵۹ مورخ ۱۳۹۷
/ ۱۱ / ۷ . ضمن عرض پوزش بابت به تعویق افتادن برگزاری مراسم معرفی توانمندی های صنعت داروسازی کشور به اطلاع می رساند این برنامه با حضور وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مسئولین محترم به شرح زیر برگزار می شود. |
بدین وسیله از جنابعالی جهت حضور در این مراسم دعوت به عمل می آید.
. روز: شنبه
وروث تم الافتر انجمن داروسازان . مورخ: ۱۱ اسفندماه ۹۷
شماره (۲۱\ ه . ساعت : ۰۹ : ۰۰ تا ۱۲
: ۰۰ . مکان: مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران
آدرس: تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، هتل المپیک)
لطفا جهت هماهنگی حضور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶-۸۸۲۰۳۸۴۵ (روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تماس حاصل نمائید.

دریافت فایل

آخرین اخبار