1397-12-11 14:14:00
دستورالعمل صادرات دارو
دستورالعمل صادرات دارو

با توجه به توافق بعمل آمد با اداره کل صادرات گمرک ج ... به منظور تسریع و تسهیل در امر صادرات دارو به استحضار می رساند کلیه شرکت های متقاضی دریافت مجوز صادرات می بایست درخواست خود را به انضمام پروفرم (فایل پیوست) به این اداره کل ارسال نمایند. این اداره کل پس از بررسی وضعیت موجودی داروی ساخته شده و مواد اولیه ، تعدادی که امکان صدور مجوز داشته باشند، مشخص و برای یک دوره سه ماهه مجوز صادر و به شرکت متقاضی اعلام می گردد. شرکت های دارویی ملزمند پس از تولید داروهای مد نظر جهت صادرات، در سامانه EPL گمرک بهمراه Packing List اظهار نموده و سپس با کارشناس ارزیابی گمرک برای ارسال فایل به سازمان هماهنگی لازم بعمل آید و پس از اطمینان از ارسال به سازمان کد گمرک اظهاری و شماره کوتاژ به شماره موبایل ۰۹۰۵۷۶۹۵۰۸۱ پیامک نموده تا همکاران براساس مجوز های صادر شده قبلی نسبت به تایید آن اقدام نمایند.

دریافت فایل

آخرین اخبار