1397-12-11 14:19:00
در خصوص اجرای طرح نسخه الکترونیک
در خصوص اجرای طرح نسخه الکترونیک

با سلام و احترام عطف به اجرای طرح نسخه الکترونیک در برخی استان ها به صورت پایلوت و بزودی در کل کشور توسط سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت ، شایسته است آن انجمن محترم ضمن مذاكره جامع و کامل با سازمان های فوق الذکر و بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف طرح نسخه الکترونیک نسبت به انعقاد تفاهم نامه فیمابین در مورد متن قراردادهای همکاری با داروخانه ها اقدامات لازم بعمل آورد.

دریافت فایل

آخرین اخبار