1397-12-11 14:20:00
دعوت به مراسم معرفی توانمندی های صنعت داروسازی مورخ 97/12/11
دعوت به مراسم معرفی توانمندی های صنعت داروسازی مورخ 97/12/11

پیرو نامه ۶۶۵ / ۱۰۱۷۹۶ مورخ ۹۷
/ ۱۱ / ۰۷ ضمن عرض پوزش بابت به تعویق افتادن برگزاری مراسم معرفی توانمندی های صنعت داروسازی کشور به اطلاع می رساند این برنامه با حضور وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مسئولین محترم به شرح ذیل برگزار خواهد شد. بدین وسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آید در این مراسم شرکت فرمایید.
. روز: شنبه . مورخ: ۱۱ سفندماه ۹۷ . ساعت : ۰۹ : ۰۰ تا ۱۲
: ۰۰ . مکان: مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران
آدرس: تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، هتل المپیک) لطفا جهت هماهنگی حضور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶-۸۸۲۰۳۸۴۵ (روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تماس حاصل نمائید.

دریافت فایل

آخرین اخبار