1397-12-18 10:08:00
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 97/10/02 ( الزام درج نام کارخانه سازنده برروی مندرجات بسته بندی)
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل مورخ 97/10/02 ( الزام درج نام کارخانه سازنده برروی مندرجات بسته بندی)

به اطلاع می رساند در بیستمین جلسه کمیته فنی مکمل مورخ ۱۳۹۷
/ ۱۰ / ۰۲ مقرر گردید که در خصوص فرآورده های تولید داخل مکمل تغذیه ای از ابتدای سال ۱۳۹۸ درج نام کارخانه سازنده بر روی مندرجات بسته بندی الزامی است.|
و در خصوص فرآورده های بالک وارداتی که در کشور ایران بسته بندی می شود درج نام کارخانه بسته بندی کننده بر روی مندرجات بسته بندی الزامی است .

دریافت فایل

آخرین اخبار