1397-12-18 10:09:00
مکاتباتی جعلی با سربرگ سازمان نظام پزشکی، به ویژه تکرار جعل و سوء استفاده از عنوان و امضای معاونت محترم فنی و نظارت سازمان مرکزی
مکاتباتی جعلی با سربرگ سازمان نظام پزشکی، به ویژه تکرار جعل و سوء استفاده از عنوان و امضای معاونت محترم فنی و نظارت سازمان مرکزی

نظر به دریافت برخی گزارشات مبنی بر انجام مکاتباتی جعلی با سربرگ سازمان نظام پزشکی، به ویژه تکرار جعل و سوء استفاده از عنوان و امضای معاونت محترم فنی و نظارت سازمان مرکزی در خصوص برگزاری برخی کنفرانس ها و همایش ها و نیز درخواست ارسال مشخصات پزشکان و کارکنان مراکز درمانی (به پیوست)، لازم به ذکر است همان طور که مستحضرید مشخصات و شماره تماس اعضای سازمان نظام پزشکی در بانک اطلاعات اعضای این سازمان موجود بوده و به هیچ عنوان از طریق مکاتبه، تلفن و فکس از هیچ فرد و مرکزی دریافت نمی شود؛ همچنین کلیه مکاتبات سازمان از طریق اتوماسیون اداری دیدگاه انجام شده و در صورت مواجهه با مکاتباتی خارج از سیستم مذکور، بررسی اصالت نامه از طریق شماره نامه در اتوماسیون مورد اشاره امکان پذیر خواهد بود. از اینرو خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن انعکاس موضوع به همکاران و مراکز درمانی واقع در آن شهرستان، لزوم استعلام در خصوص اصالت چنین مکاتباتی پیش از هر گونه اقدام، مجددا مورد تأکید قرار گیرد.

دریافت فایل

آخرین اخبار