1397-12-18 15:35:00
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل در خصوص عرضه مکمل های تغذیه ای
ابلاغ رای کمیته فنی مکمل در خصوص عرضه مکمل های تغذیه ای

با توجه به نامه شماره ۶۶۱
/ ۱۱۱۱۳۴ /د مورخ ۱۳۹۷
/ ۱۱ / ۳۰ مدیر کل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو مبنی بر بازنگری قوانین، مقررات، دستور العمل های راجع به نحوه تاسیس و فعالیت، نحوه نظارت بر توزیع، خرید و فروش و مصرف کالاهای حوزه سلامت (تصویر پیوست)، موضوع در جلسه کمیته فنی مکمل مورخ ۱۳۹۷
/ ۱۲ / ۱۲ مطرح و مقرر گردید در خصوص مشکلات موجود و پیشنهادات مرتبط از آن انجمن استعلام شود، لطفا دستور فرمایید پیشنهادات آن انجمن محترم برای رفع مشکلات عرضه مکمل های ورزشی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ارسال نامه به این اداره کل ارسال شود.

دریافت فایل

آخرین اخبار