1397-12-23 10:27:00
در خصوص مندرجات بسته بندی فرآورده های مکمل تغذیه ای وارداتی
در خصوص مندرجات بسته بندی فرآورده های مکمل تغذیه ای وارداتی

با احترام ، پیرو نامه شماره ۶۶۵
/ ۵۸۶۲۰ مورخ ۹۶
/ ۰۵ / ۱۵ و با توجه به گزارشات واصله مبنی بر نداشتن مندرجات فارسی بر روی بسته بندی فرآورده های مکمل تغذیه ای وارداتی به اطلاع می رساند رعایت ضابطه مندرجات بسته بندی مکمل تغذیه ای پیرو نامه های ۶۶۵
/ ۲۵۶۴۹ مورخ ۱۳۹۴
/ ۰۳ / ۰۲ و ۶۶۵
/
۱۸۸۶۹۰ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۷ (تصاویر پیوست) الزامی بوده و کلیه امور مربوط به ترخیص، نمونه برداری، توزیع و عرضه محصولاتی که فاقد لیبل فارسی نویس و دارای پرچم کشور مبدا باشند مورد تایید نمی باشد و طبق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
بدیهی است پیرو بخشنامه های صادره، الصاق برچسب اصالت کالا بر روی کلیه فرآورده ها الزامی می باشد.

دریافت فایل

آخرین اخبار