1398-01-17 12:33:00
تقدیر و تشکر
تقدیر و تشکر

سالی را سپری نمودیم که مشکلات متعدد از جمله کمبود نقدینگی، افزایش دوره وصول مطالبات، تحریم های بین المللی تغییرات متعدد مدیریتی بخش های دولتی و هلدینگ های دارویی، فضا سازی عجیب رسانه های خارجی و شبکه های مجازی، سر در گمی در زنجیره تأمین و تدارک دارو و - یکی از پیچیده ترین و پر التهاب ترین سالهای دارویی کشور را رقم زد که هر کدام از این موارد به تنهایی میتوانست چالشی جدی در حوزه تأمین داروهای مورد نیاز کشور و بقای بنگههای دارویی ایجاد نماید.
همت، همدلی و ایثار شما عزیزان و مجموعه تحت امر دگر بار برگ زرینی در تاریخ افتخارات مجموعه دارویی کشور رقم زد که زبان از ذكر تقدير تلاش شما عزیزان قاصر است
اینجانب نیز به سهم خود بعنوان یکی از اعضای مجموعه دارویی کشور خلصانه و از صمیم قلب سپاسگذار تلاش شبانه روزی و همراهی شما عزیزان هستم. 

دریافت فایل

آخرین اخبار