1398-01-17 12:37:00
ابلاغ تعرفه خدمات سرپایی دارویی
ابلاغ تعرفه خدمات سرپایی دارویی

به پیوست، دستورالعمل "تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی" که به تایید مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اجرا در کلیه واحدهای تابعه ابلاغ می شود.

دریافت فایل

آخرین اخبار