1398-01-17 15:53:00
افزایش اعتبار پروانه به منظور انجام مطالعه هم ارزی زیستی
افزایش اعتبار پروانه به منظور انجام مطالعه هم ارزی زیستی

با سلام و احترام؛ عطف به بخشنامه شماره ۷۳۰۰ /۶۶۵ مورخ ۹۵
/ ۰۴ / ۳۰ مبنی بر فرصت یک ساله جهت انجام مطالعه هم ارزی زیستی حهت تمدید پروانه ، به اطلاع می رساند با | توجه به اولویت دسترسی مردم به دارو و به منظور پیشگری از هر نوع کمبود دارو در کشور ، کلیه پروانه های صادره که کار های مطالعات بیو اکی والانسی آنها انجام نگردیده و یا در دست اقدام می باشد به مدت یکسال دیگر تمدید گردید.

دریافت فایل

آخرین اخبار