1398-01-21 11:43:00
هماهنگی برای ایجاد دپو در استان های بحران زده
هماهنگی برای ایجاد دپو در استان های بحران زده

در سالی که آغازش با بارش رحمت الهی توام بود و نوید روزهای شادابی را می داد، ادامه ی بارش ها و جاری شدن سیل در برخی نقاط کشور، بخصوص نواحی شمالی و جنوب غربی، از بین رفتن تاسیسات زیرساختی، بهداشتی و معیشتی ملت بزرگ ایران را به دنبال داشته است. لذا شایسته است به منظور تقویت وظایف و مسئولیت های اجتماعی و انسان دوستانه خود در حوزه ی بهداشتی ، دارویی و سلامتی برای افراد درگیر با گرفتاری های اخیر، دست در دست هم، به کمک بپاخیزیم و تسکینی برای التیام دل رنج دیده ی آنان باشیم.
از گذشت و ایثاری که کارکنان و شرکت های پخش سراسری طی تعطیلات نوروز بابت تامین نیاز دارویی داشته اند، تشکر نموده، امید است با ادامه و توسعه خدمت رسانی، از استمرار ابعاد این حادثه کاسته و گرمای دستانمان را به دست آنان منتقل نماییم. در همین راستا انتظار می رود تا زمان بهبود وضعیت و بازگشت به شرایط زندگی عادی هم وطنان آسیب دیده، کسری های احتمالی دارویی، ملزومات و تجهیزات دارویی و پزشکی، مواد بهداشتی، غذایی، آشامیدنی، شیر خشک و واکسن ها و ... را جبران نموده و حسب مورد با ایجاد دپوی مناسب در شعب پخش سراسری مورد تایید، نسبت به تامین نیاز ها اقدام شود. اطلاع رسانی نتایج اقدامات به این سازمان مزید امتنان خواهد بود.

دریافت فایل

آخرین اخبار