1398-01-21 12:00:00
صدور حواله ارزی تا سقف مبلغ دو میلیون یورو
صدور حواله ارزی تا سقف مبلغ دو میلیون یورو

عطف به بخشنامه شماره ۹۷
/ ۴۶۵۵۰۴ مورخ ۱۳۹۷
/ ۱۲ / ۲۷ بانک مرکزی ج.ا.ا به بانک های عامل به اطلاع می رساند صدور حواله ارزی تا سقف دو میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها بابت ثبت سفارش های داروهای وارداتی، شیر خشک و مواد اولیه دارویی تا پایان سال ۱۳۹۸ با رعایت سایر ضواب و مقررات بلامانع خواهد بود.

دریافت فایل

آخرین اخبار