1398-01-21 17:18:00
شعبه استان لرستان: رایزنی یا سازمان های بیمه گر، سازمان مالیاتی و شرکت های پخش دارویی جهت تسهیل خدمات به مردم استان لرستان
شعبه استان لرستان: رایزنی یا سازمان های بیمه گر، سازمان مالیاتی و شرکت های پخش دارویی جهت تسهیل خدمات به مردم استان لرستان

آغاز سال ۹۸ همزمان با بحران سیلاب در کشور عزیزمان بود. چنانچه مستحضر هستید، استان محروم لرستان آسیب های تخریبی فراوانی در اثر سیل روز دوازدهم فروردین متحمل شده و مردم محروم این دیار کهن را با سختی های فراوانی روبرو کرده است وجود با برکت احناف تخمحمي و صاحب نظر کشور همچون انجمن داروسازان ایران وژنه ای مهم در ایجاد توازن و تعادل در گوران مشکلات کشور است . آنچه از حضرتعالی ، به عنوان سكلن دار حسن خدوم و تلاشگر داروسازان انتلر است، پیگیری موارد ذیل جهت تسهیل خدمات به مردم استان لرستان می باشد.

دریافت فایل

آخرین اخبار