1398-01-28 10:31:00
تقاضا از انجمن صنعت پخش جهت تعویق انداختن مطالبات خود از مناطق سیل زده و همینطور چک های برگشتی
تقاضا از انجمن صنعت پخش جهت تعویق انداختن مطالبات خود از مناطق سیل زده و همینطور چک های برگشتی

با سلام وتقدیم احترام همانطوریکه استحضار دارید وقوع سیل اخیر در استان های لرستان و خوزستان و گلستان آسیب های فراوان و جبران ناپذیری به مردم و هموطنان عزیز ساکن این مناطق وارد آورده است که در این راستا داروخانه های مستقر نیز بدلیل شرایط بحرانی منطقه امکان ارائه خدمات روزمره را از دست داده اند. لذا از حضرتعالی تقاضا دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا مجموعه شرکت های پخش ، تسویه مطالبات خود از داروخانه های مناطق درگیر را حداقل سه ماه به تعویق انداخته و در مورد چک های برگشتی احتمالی مدارای بیشتری را معمول دارند. قبلا از همکاری جنابعالی و مسئولین محترم پخش های دارو بسیار سپاسگذاری مینماید.

دریافت فایل

آخرین اخبار