1398-01-28 10:34:00
تسریع پرداخت مطالبات داروخانه ها در مناطق سیل زده
تسریع پرداخت مطالبات داروخانه ها در مناطق سیل زده

با سلام و تقدیم احترام، پیرو نامه مورخه ۹۸
/ ۰۱ / ۲۱ با عنایت به آسیب های جدی وارد شده به هم میهنان عزیز ساکن مناطق سیل زده و شرایط بحرانی حاکم بر امورات روزمره و بخصوص کاهش شدید مراجعین داروخانه ها در استان های لرستان ، خوزستان و گلستان تقاضا دارد دستور فرمایند مطالبات مناطق فوق را پرداخت فرمایند تا امکان تسویه بدهی های سر رسید شده داروخانه های مذکور به شرکت های توزیعی و سایر طرف های مالی فراهم گردد. قبل از همکاری حضرتعالی صمیمانه سپاسگزاری می نماید.

دریافت فایل

آخرین اخبار