1398-01-29 14:16:00
عطف به گزارش های واصله در مورد اقلام فرآورده طبیعی مورد نیاز مناطق سیل زده
عطف به گزارش های واصله در مورد اقلام فرآورده طبیعی مورد نیاز مناطق سیل زده

عطف به گزارش های واصله از مناطق بحران زدهی ناشی از سیل و با توجه به کمبود برخی از اقلام دارویی | فرآورده طبیعی مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به اعلام آمادگی آن شرکت برای تامین اقلام مورد نیاز مناطق مذکور (همانند فرآورده های ضد گزش، دافع و دور کننده حشرات و ...) و نیز سایر فرآورده های طبیعی با هدف کاهش بار بیماری ها و مصرف دارو، در اسرع وقت اقدام شود.
لازم به ذکر است ارسال اقلام فوق به مراجع ذی صلاح مقیم در مناطق فوق الذکر، پس از اطلاع رسانی به این اداره کل بلامانع است.

دریافت فایل

آخرین اخبار