1398-01-29 14:21:00
سوء استفاده از کمک به هموطنان سیل زده در سراسر کشور
سوء استفاده از کمک به هموطنان سیل زده در سراسر کشور

احتراما" نظر به رخداد ناگوار سیل اخير و وجود فرهنگ نوع دوستی کمک به هموطنان سیل زده در سراسر کشور اخيرا" گزارش گردیده است که متأسفانه افرادی با سوء استفاده از این حس انسان دوستانه اقدام به خریدهای نامتعارف اقلام دارویی و شیر خشک از سطح داروخانه در پوشش کمک به مناطق سیل زده به منظور خروج غیر قانونی و قاچاق دارو از کشور می نمایند. لذا مقرر فرمایید اطلاع رسانی لازم برای آگاهی و هشیاری داروخانه های تابعه معمول گردیده و هر گونه خرید با حجم نمتعارف با هماهنگی و اطلاع آن معاونت صورت پذیرد .

دریافت فایل

آخرین اخبار