1398-01-31 10:21:00
در خصوص سیاستگذاری داروهای وارداتی سال 98
در خصوص سیاستگذاری داروهای وارداتی سال 98

پیرو نامه شماره ۶۶۵ / ۷۸۵۳۸ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۸ / ۲۸ به استحضار می رساند سیاست های بارگذاری شده در سامانه ttac مربوط به نیمه نخست سال ۹۸ بوده و در خرداد ماه ۹۸ بازنگری صورت گرفته و سیاستگذاری نیمه دوم سال بر اساس نحوه عملکرد شرکت ها خواهد
بود.

دریافت فایل

آخرین اخبار