1398-01-31 10:25:00
تخصیص ارز یور اروپا و هالک بانک
تخصیص ارز یور اروپا و هالک بانک

پیرو مکاتبات و اطلاع رسانی های قبلی و درخواست های مکرر به منظور ضرورت پیگیری مستمر شرکت های دارویی جهت ثبت گواهی های آماری ( فیش ارزی ) مربوط به ثبت سفارش های دارویی و سایر اقدامات لازم از طریق بانک های عامل، آخرین سوئیفت کارگزاری های جدید جهت ثبت گواهی آماری در بانک های عامل در فرآیند تخصیص ارز به شرح ذیل اعلام و مقتضی است در صورت نیاز نسبت به اصلاح و با ایجاد گواهی های ثبت آماری ( فیش ارزی ) در بانک های عامل اقدام فوری به عمل آید. لازم به ذکر است مراتب با در نظر گرفتن شرایط و الزامات بانک های عامل و شرایط کارگزاری آنها و همچنین بانک های کارگزار خارجی و ذینفع خارجی انجام تا نتیجه تخصیص و انتقال وجوه ارزی موثرتر باشد.

دریافت فایل

آخرین اخبار