1398-02-10 15:57:00
اطلاع رسانی در کانال روابط عمومی انجمن داروسازان ایران
اطلاع رسانی در کانال روابط عمومی انجمن داروسازان ایران

احتراما باستحضار می رساند از آنجائیکه اطلاع رسانی در کانال روابط عمومی انجمن داروسازان ایران بر مبنای دریافت مکاتبات و نامه های رسمی شعب توسط دبیرخانه انجمن داروسازان ایران می باشد، خواهشمند است ضمن رعایت این موضوع نسبت به ارسال مستقیم مکاتبات رسمی شعب انجمن در فضای مجازی در سطح کشور خود داری بفرمائید. بدیهی است کلیه مکاتبات و اطلاعیه های دریافتی از شعب انجمن در صورت صلاح دید در کانال روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در اولین فرصت ممکن درج و منتشر می گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار