1398-02-15 14:06:00
شعبه ایلام: عدم رعایت مفاد قرارداد
شعبه ایلام: عدم رعایت مفاد قرارداد

متاسفانه علیرغم مذاکرات متعدد و عملکرد نامطلوب بیمه دی و بدهی ۶ تا ۹ ماهه به مراکز (بر خلاف مفاد قرارداد) موجب نارضایتی شدید بیماران و همکاران محترم داروساز استان شده است . جای تعجب و شگفتی بسیار است که مسئولان ارشد بیمه دی مرکز، با جه مجوز اخلاقی نسبت به بلوکه کردن اموال داروسازان استان محروم ایلام اقدام نموده اند و هیچگونه برنامه مدون و منظمی برای تاریخ باز پرداخت مطالبات نداشته اند؟ عدم پرداخت به موقع مطالبات در طی یکسال و نیم گذشته باعث کاهش توان خرید دارو و برگشت خوردن جک شرکت های دارویی و لطمه به اعتبار اجتماعی داروسازان ، بلوکه شدن داروخانه ها توسط شرکت های دارویی و استقراض از سیستم بانکی با سودهای زیاد و نهایتا در موارد متعددی تحميل لغو قرارداد به داروخانه ها شده است .

دریافت فایل

آخرین اخبار