1398-02-15 14:15:00
شعبه گیلان: در خصوص تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها
شعبه گیلان: در خصوص تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها

احتراما به استحضار می رساند که همکاران موسس داروخانه بر اساس قرارداد با شبکه های بهداشت و درمان به بیمه شدگان محترم روستایی و بیماران اعصاب و روان خدمات سرپایی ارائه می نمایند ولی متأسفانه مطالبات آنها از پایان خردادماه ۱۳۹۷ تاکنون بالغ بر ۱۰ ماه پرداخت نشده است که این امر تهیه و تدارک دارو و ادامه همکاری را با مشکل مواجه ساخته است. لذا خواهشمندم دستور فرمائید تا جهت جلوگیری از بروز مشکلات برای بیمه شدگان نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه ها اقدامات عاجل را مبذول فرمایند./|

دریافت فایل

آخرین اخبار