1398-02-18 09:02:00
تکلیف خود را روشن کنید داروخانه هستید یا مرکز عرضه لوازم آرایشی؟
پاسخ به اظهارات وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جمع معاونت های غذا و داروی سراسر کشور در کاشان


جناب آقای دکتر نمکی، وزیر و همکار محترم

اجازه بفرمایید در قسمت دوم پاسخم ابتدا خودم و شما را به اظهارات گواه بنیاد ( Evidence Base) یا مبتنی بر شواهد سفارش کنم که
قطعا" به عنوان یک عضو هیات علمی دانشگاهی دانشجویان خود را به داشتن چنین خصیصه ای سفارش می نمایید.

سوال اینجاست که با کدام بررسی علمی آماری مبتنی بر شواهدی به چنین نتیجه ای رسیده اید؟
آیا فکر نمی کنید چنین اظهاراتی جز تشویش اذهان عمومی و کاهش اعتماد جامعه به بخشی از دانش آموختگان که سرمایه های کشورند نتیجه ای نخواهد داشت؟
آیا فکر نمی کنید برداشت جامعه از اظهارات شما این است که داروسازان از انجام وظایف اصلی خود غافل شده اند؟

جناب وزیر در ابتدای عنوان وزارت شما کلمه بهداشت آورده شده،

آیا به تعریف علمی فراورده های آرایشی الطفاتی نموده اید؟
What is a cosmetic?
A "cosmetic" is any substance used to clean, improve or change the complexion, skin, hair, nails or teeth. Cosmetics include beauty preparations (make-up, perfume, skin cream, nail polish) and grooming aids (soap, shampoo, shaving cream, deodorant).
www.canada.ca/en/health-canada/services/cosmetics/what-is-cosmetic.html
آیا در خصوص تولید، توزیع و راهنمایی جامعه در مصرف آنها چه کسانی را از همکاران داروسازتان اولویت دارتر می دانید؟
آیا به عنوان وزیر بهداشت به همکاران داروسازتان افتخار نمی کنید که بهداشت و درمان را دو بال سلامت جامعه قلمداد می نمایند؟

شما که تا این حد حساسیت به وظایف ذاتی داروسازان نشان داده اید آیا خبر دارید سالانه چند تن مکمل های ورزشی غیر مجاز توسط باشگاههای مجاز و غیر مجاز به خورد جوانان بی گناه این مرزو بوم داده می شود؟
آیا از آمار مرگ و میر این جوانان گزارشی را مطالعه نموده اید؟
آیا برای اصلاح این فرایند برنامه ای دارید؟
آیا در مصاحبه های خود جوانان را ترغیب به مراجعه به داروخانه و مشورت با همکاران داروسازتان خواهید نمود؟

...ادامه دارد...

با احترام
دکتر فرشاد اکبری سامانی
 

آخرین اخبار