1398-02-21 14:51:00
شعبه تهران: اعلام حقوق مسئولین فنی سال 98
شعبه تهران: اعلام حقوق مسئولین فنی سال 98

عطف به نامه شماره ۱۵/الف/۹۸ مورخ  98/01/22 انجمن داروسازان ایران و براساس تعرفه های پایه حقوق جامعه پزشکی تعیین شده در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی و با عنایت به مصوبه هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران مورخ 98/02/15 میزان پایه و حداقل حقوق مسئولین فنی شاغل در داروخانه های استان تهران در سال ۱۳۹۸ به یکی از روش های ذیل پیشنهاد می گردد:

دریافت فایل

آخرین اخبار