1398-02-22 16:01:00
قطع دست « امضاهای طلایی» با شعار و غوغا انجام نمی شود
قطع دست « امضاهای طلایی» با شعار و غوغا انجام نمی شود

حمید خیری، رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران :

✅موضوع امضاهای طلایی، موضوعی است که ریشه در دیوانسالاری و بروکراسی کند اداری در دستگاه‌های دولتی دارد. وقتی فرآیندها پیچیده، مبهم، سلیقه‌ای شده و تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته و به دور از شفافیت صورت می‌گیرد، زمینه برای رانت، فساد اداری و امضای طلایی ایجاد می‌شود. وقتی بخشنامه‌ها به صورت ناگهانی صادر می‌شود و اغلب فعالان یک حوزه را غافلگیر می‌کند، شرایط برای نفوذ امضاهای طلایی فراهم می‌شود.

 ✅مبارزه با فساد و رانت، روش‌های تجربه شده‌ای در دنیا دارد که اصلی‌ترین آنها، کاهش مداخله‌گری دولت در امور اجرایی است.

✅ اگر دولت‌ها به بلوغ و توانایی تشکل‌های صنفی و تخصصی اعتماد داشته باشند و حاضر شوند بخشی از اختیارات و مسئولیت‌های اجرایی خود را به تشکل ها واگذار کنند و خودشان نظارت و مدیریت کنند قطعا شاهد کاهش چشمگیر امضاهای طلایی خواهیم بود.

✅ قطع دست امضاهای طلایی، یقینا خدمت بزرگی به کشور خواهد بود، ولی موضوع این است که این کار با شعار و غوغا انجام نمی‌شود. 
 

آخرین اخبار