1398-02-23 17:13:00
در رابطه با مدیریت پسماند در داروخانه ها
در رابطه با مدیریت پسماند در داروخانه ها

پیرو مذاکرات پیشین در رابطه با مدیریت پسماند در داروخانه ها به استحضار می رساند که در حال حاضر بیش از 95 درصد پسماند حاصل از فعالیت داروخانه ها، پسماندهای عادی سلولزی و پلیمری (جعبه،کارتن و لفاف پلاستیکی) قابل بازیافت می باشد که توسط داروخانه ها جمع آوری و تفکیک و در اختیار شرکت های جمع آوری کننده پسماندهای خشک (زیر نظر شهرداری ها) قرار می گیرد. بخش دیگر پسماند خانگی و بخشی نیز مربوط به داروها و سایر کالاهای قابل عرضه در داروخانه است که ممکن است به دلیل آسیب یا انقضاء تاریخ مصرف، نیاز به امحاء به روش ویژه داشته باشند.

همانگونه که استحضار دارید، بر اساس مواد 4 و 7 قانون مدیریت پسماندها (مصوب سال 93 مجلس شورای اسلامی)، مدیریت اجرایی و بازیافت کلیه پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولید کنندگان محصول می باشد. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا داروهای غیرقابل مصرف و تاریخ گذشته ای که توسط داروخانه ها جمع آوری و جداسازی می گردد، به منظور امحاء به شیوه اصولی، توسط شرکت های پخش مربوطه جمع آوری و به کارخانه های سازنده عودت داده شود.

دریافت فایل

آخرین اخبار