1398-02-23 17:29:00
ثبت نام و ثبت اطلاعات اعضاء محترم صرفا از طریق شبکه داروسازان ایران در سایت انجمن
ثبت نام و ثبت اطلاعات اعضاء محترم صرفا از طریق شبکه داروسازان ایران در سایت انجمن

 احتراما پیرو نامه مورخ 11/02/98 و برخی سوالات همکاران گرامی در شعب انجمن باستحضار میرساند از تاریخ 15/02/98 ثبت نام و ثبت اطلاعات اعضاء محترم صرفا از طریق شبکه داروسازان ایران در سایت انجمن امکان پذیر بوده و حق عضویت سالانه نیز مطابق مواد 6 و 7 و 15 اساسنامه از همین طریق بصورت متمرکز در حسابهای انجمن داروسازان ایران منظور میشود بنابراین از تاریخ 15/02/98 دریافت حق عضویت سالانه از طریق شعب انجمن داروسازان ایران جایز نمی باشد .

دریافت فایل

آخرین اخبار