0000-00-00 00:00:00
شعبه بوشهر: تعیین حقوق مسئولین فنی سال 1398
شعبه بوشهر: تعیین حقوق مسئولین فنی سال 1398

با سلام و احترام : با توجه به دستور العمل شماره ۱۵/الف ۹۸ انجمن داروسازان ایران و همچنین تبصره ۵ ماده ۲۰ از آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها ابلاغی به شماره 665/147453 مورخ 1393/12/05 وزارت بهداست درمان و آموزش پزشکی و جلسه مورخ 1398/02/23 هیئت مدیره انجمن داروسازان استان بوشهر میزان حقوق دریافتی مسئولین فنی از اول فروردین ۱۳۹۸ به شرح زیر محاسبه میگردد.

دریافت فایل

 

آخرین اخبار