1398-03-07 09:49:00
در خصوص حذف امضاهای طلایی
در خصوص حذف امضاهای طلایی

✅حمید خیری،رییس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در گفتگو با نشریه درمان یاب،در پاسخ به این پرسش که ایا تغییرات مدیریتی بیشتری بعد از پذیرش استعفای مدیرکل اداره دارو در سازمان غذا و دارو روی خواهد داد،اظهار داشت:

✅تغییرات مدیریتی بیش از این،به صلاح سازمان غذاودارو نیست و بهتر است با توجه به فشارهای بین المللی و تحریم ها،خودمان را از خودتحریمی ها دور نگه داریم

✅تجربیات شکل گرفته در حوزه مدیریت دارو در دوره تحریم ها به راحتی حاصل نشده و کشور هزینه های زیادی بابت آن پرداخت کرده و بهتراست در تنگناهای فعلی، فضای مدیریتی سازمان غذا و دارو بیش از این ملتهب نشود

✅موضوع فسادستیزی، ارزشمند و قابل تقدیری است ولی این موضوع نباید موجب حذف یا دلسردی مدیران کاردان شود

✅سر رشته امضاهای طلایی، بیش از اینکه در سازمان غذا و دارو باشد، در بیرون این سازمان قرار دارد و وزارت بهداشت، اگر می خواهد در خصوص حذف امضاهای طلایی، کار موثری انجام دهد، باید سرچشمه های رانت و فساد را بخشکاند

✅تهمت های غیرمستند و مبهم، نتیجه ای جز دلسردی مدیران و دمیده شدن احساس فرسایش و غیرکارآمدی به بدنه سازمان، نتیجه دیگری ندارد

آخرین اخبار